Med udgangspunkt i ny viden, forskning og investering i innovativ udvikling vil vi bekæmpe de store folkesygdomme. Til gavn for folkesundheden og samfundet.

NIDO | danmark har fire pejlemærker, som du kan læse mere om her:


Patienten først

En attraktiv uddannelsesinstitution

Forskning på internationalt niveau

Viden deles med omverdenen