Visionen med arkitekturen i NIDO danmark skal reflektere den store viden og de nyskabende tanker, som bygningen skal rumme og inspirere til.

 

Tidsvarende bygninger

De valgte arkitektoniske løsninger skal have et tidssvarende, interessant og fremtidssikret bygningsudtryk, og løsningerne skal udstråle rummelighed, ro og visdom og indbyde til samarbejde og innovation.

Bygningens indretning og funktion skal understøtte udviklingen af et samlet forsknings-, uddannelses- og læringsmiljø, så der opstår en synergi mellem forskere, forskernetværk, de forskellige uddannelser samt studerende, opfindere og udviklere.

Her kan også eksterne samarbejdspartnere færdes og udveksle viden og færdigheder.

Kvalitet og bæredygtighed

Byggeriet af NIDO danmark skal leve op til energikravene i 2020 og tilgodese principperne for byggeriet af DNV-Gødstrup med sigte på kvalitet og bæredygtighed.

Arkitekturen skal reflektere, at tanker omsættes til anvendt viden og kunne understøtte NIDO danmarks kontinuerlige udvikling.