Hvilke tanker ligger bag NIDO | danmark? Og hvilke ambitioner har vi med arkitekturen?