NIDO | danmarks bygning

NIDO | danmarks bygning ved Regionshospitalet Gødstrup. Foto: Søren Braad Andersen.

NIDO | danmark er Hospitalsenheden Vests center for forskning og uddannelse i sundhed.

NIDO | danmark består af hospitalets samlede netværk af forskere, forskningsmedarbejdere, kliniske uddannere, elever og studerende. Centret rummer core faciliteter til at udvikle og understøtte forskning og uddannelse i form af en specialiseret stab og helt nye fysiske rammer i Gødstrup.

Gennem forsknings- og uddannelsesaktiviteter på højt niveau og samarbejde med både offentlige og private aktører vil centret:

  • skabe ny viden om sundhed, sygdom og behandling
  • bidrage til at uddanne fremtidens medarbejdere i sundhedsvæsnet
  • bidrage til innovation i Midt- og Vestjylland
  • skabe vidensarbejdspladser
  • tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft.

Hvad betyder NIDO?

NIDO er afledt af nidus, der betyder rede på latin. Navnet symboliserer centrets funktion, nemlig at fungere som en "rede", der fremmer og understøtter forskning og uddannelse i sundhed. 

Samtidig udtrykker de fire bogstaver nogle for centret helt centrale begreber:

  • Network
  • Innovation
  • Development
  • Opportunities.

Læs mere

Læs mere om NIDO | danmark, forskning og uddannelse på Hospitalsenheden Vests hjemmeside: