02.09.21

1. oktober 2021 rykker professor, dr. med. Per Höllsberg ind som ny forsknings- og uddannelseschef ved NIDO | danmark i Hospitalsenheden Vest.

Ansættelsen betyder, at de 5.000 m2 helt nye rammer for forskning- og uddannelse i NIDO | danmark-byggeriet i tilknytning til det nye hospital i Gødstrup får den bedst mulige saltvandsindsprøjtning på tærsklen til, at det nye hus snart tages i brug, siger lægefaglig direktør Jens Friis Bak:

"Vi har lagt vægt på at kunne tiltrække en forsknings- og uddannelseschef, som har ambitioner, evner og gennemslagskraft til at kunne lede og være motivator og katalysator for at bevæge et stærkt uddannelses- og forskningsmiljø i den rigtige retning. Og det har vi fået med ansættelsen af Per Höllsberg."

Per Höllsberg

Per Höllsberg, ny forsknings- og uddannelseschef ved NIDO | danmark. Foto: privat.

Per Höllsberg er 60 år og kommer fra en ansættelse ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet og har en omfattende videnskabelig produktion bag sig. På Aarhus Universitet har han været studieleder inden for medicinstudiet og har stor erfaring med både forsknings- og uddannelsesledelse. Forskningserfaringen er opbygget nationalt og internationalt.

Den vigtigste opgave for den nye forsknings- og uddannelseschef er at videreudvikle forsknings- og uddannelsesmiljøerne i Gødstrup. Om tilgangen til den opgaver siger Per Höllsberg:

"Jeg er bevidst om, at grundlaget for at få succes som forsknings- og uddannelseschef er helt afhængigt af et åbent, tillidsfyldt og konstruktivt samarbejde, hvor alles individuelle kompetencer anerkendes og respekteres. Resultater er noget, man skaber sammen, og det er jeg en varm fortaler for."

I et borger- og patientperspektiv har Per Höllsberg øje for, at patientbehandlingen nu og i fremtiden fordrer en professionel organisation, der sikrer sundhedspersonalets kompetencer:

"For at borgerne opfatter mødet med hospitalet som "et hele", kræves en tværfaglig og sammenhængende organisation i patientbehandlingen, siger han og fortsætter:

"Det hører med til hospitalets opgave at bibringe borgerne den fornødne viden til, at de kan træffe informerede beslutninger om egen situation, hvilket igen kræver et fagligt kompetent personale, der forstår at kommunikere denne information til borgerne; mange gange på basis af komplicerede faglige afvejninger."

"Alt dette begynder med sundhedspersonalets grunduddannelser og i kompetencer, der skal videreudvikles og vedligeholdes," slutter Per Höllsberg.

Per Höllsberg har første arbejdsdag i NIDO | danmark den 1. oktober 2021.