NIDO | danmark i Gødstrup. Foto: Søren Braad Andersen.

08-09-2021

Samarbejde, engagement og stædighed tilsat 41 donationer fra offentlige og private. Det er nogle af de centrale byggesten, der muliggjorde opførelsen af NIDO | danmark, center for forskning og uddannelse.

Af Marianne Jensby Bornemann

NIDO | danmark, center for forskning og uddannelse, er blevet til i kraft af et offentligt-privat samarbejde præget af engagement, arbejdsomhed og en god portion stædighed. Et samarbejde, der resulterede i 41 donationer fra de seks kommuner i Vestklyngen, fonde, virksomheder og privatpersoner, foruden et betydeligt økonomisk bidrag fra Region Midtjylland. 

Her får du et tilbageblik på højdepunkter fra fundraising til færdig bygning.

Tidslinje

2016

2017

2018

2019

2020

Fakta om NIDO | danmark

 

  • Navnet NIDO er afledt af nidus, der betyder rede på latin. Navnet symboliserer centrets funktion: at fungere som en "rede", der fremmer forskning og uddannelse i sundhed. Samtidig hentyder bogstaverne i navnet til fire for centret helt centrale begreber: Network, Innovation, Development og Opportunities.
  • NIDO-byggeriet havde en anlægsramme på 142,8 mio. kr.
  • Byggeriet er ikke en del af kvalitetsfondsprojektet til opførelse af Regionshospitalet Gødstrup.
  • Byggeriet er finansieret af Region Midtjylland samt en fundraisingkampagne, der resulterede i i alt 41 donationer fra de seks kommuner i Vestklyngen, fonde, virksomheder og privatpersoner. Se, hvem der har doneret bidrag til byggeriet.