28-05-2021

Elleve forskere kan se frem til at modtage i alt 1 million kroner til forskning fra Forskningsfond Regionshospitalet Gødstrup

Af forskningsformidler Marianne Jensby Bornemann

Hospitalets forskningsfond, Forskningsfond Regionshospitalet Gødstrup, uddeler i år bevillinger til en samlet sum af 1 million kroner. Midlerne er som de foregående år øremærket projekter inden for klinisk forskning og forskning i sundhedstjeneste med fokus på hyppige, almindeligt forekommende sygdomme.

Blandt de 11 forskere, der modtager en bevilling fra fonden, er udviklings- og fysioterapeut Malene Blumenau Pedersen fra Neurologi og Fysio-ergoterapi. Hun modtager 100.000 kroner til sit kommende ph.d.-projekt om præhabilitering.

"Bevillingen skal bruges til at forske i, hvordan man kan gennemføre et præhabiliterings-program for mænd, der skal opereres for prostatakræft. Den lokale opbakning og økonomiske støtte fra fonden har stor betydning for, at studiet kommer godt fra start og kan implementeres på bedste vis," siger Malene Blumenau Pedersen.

Forskningsfonden har i år i alt modtaget og behandlet 34 ansøgninger om støtte til forskningsprojekter. Det samlede ansøgte beløb var på 7,2 mio. kr.

Forskere, der har modtaget en bevilling, har fået personlig besked og fremgår af bevillingslisten.

Om Forskningsfond Regionshospitalet Gødstrup

  • Forskningsfond Regionshospitalet Gødstrup blev etableret i 2019 som led i hospitalets forskningsstrategi.
  • Fonden støtter klinisk forskning og forskning i sundhedstjeneste med fokus på hyppige, almindeligt forekommende sygdomme. Fonden prioriterer projekter, der tager udgangspunkt i egne patienter, egne medarbejdere eller eget hospital.
  • Et videnskabeligt bedømmelsesudvalg vurderer og prioriterer alle indkomne ansøgninger og fordeler midlerne.