Q.jpg

Dette rum i NIDO Simulation skal indrettes som en klon af Akutmodtagelsens modtagestue. På den anden side af spejlet i midten af billedet er der plads til en observatør, som kan kigge gennem ruden og overvære de simulerede scenarier. Foto: Aleksander Berg.

06-07-2021

Den tværfaglige simulations- og færdighedstræningsfacilitet, NIDO Simulation, i Gødstrup skal være med til at styrke sammenhæng mellem forskning, uddannelse, sikker patientbehandling og kvalitetsudvikling.

Fremtiden på Regionshospitalet Gødstrup byder på nye faciliteter inden for simulation og færdighedstræning:

NIDO Simulation er en 500 m2 stor tværfaglig simulations- og træningsenhed, der giver sundhedsprofessionelle og studerende muligheder for at træne forskellige virkelighedsnære scenarier fra hverdagen i klinikken – fx situationer der opstår i Akutmodtagelsen, på en sengestue eller et tredje sted.

Simulation og træning foregår i et sikkert miljø 

Simulation som læringsmetode kommer oprindeligt fra flyindustrien og er baseret på at efterligne virkeligheden mest muligt. I hospitalsverdenen bruges metoden til at træne sundhedsprofessionelle og studerende i virkelighedsnære kliniske situationer i et trygt læringsmiljø: Ved at anvende dukker i stedet for patienter kan man træne kliniske kompetencer, kommunikation og samarbejde uden risiko for patienterne.

- Målet er at minimere fejl og optimere patientsikkerheden. Derfor er det vigtigt, at vi får trænet det, vi forventer, der kommer til at ske i virkeligheden i et sikkert undervisningsmiljø, siger Henrik Nielsen, der er simulationskoordinator i NIDO | danmark, Hospitalsenheden Vest.

Multifunktionel simulationsenhed

NIDO Simulation henvender sig til en lang række specialer og faggrupper og giver mulighed for træning i små grupper såvel som fælles undervisning i større grupper. Aktiviteterne i NIDO Simulation vil spænde fra færdighedstræning af diverse grundlæggende og specialerelaterede kompetencer til simulationstræning af kritiske teamforløb, forberedende og opfølgende undervisning og debriefings-øvelser.

Henrik Nielsen ser meget frem til, at NIDO Simulation åbner sammen med resten af Regionshospitalet Gødstrup.

- Jeg synes, det er superinteressant at starte noget nyt op, og jeg ser meget frem til at kunne være med til at forme og præge det nye sygehusmiljø i Gødstrup på uddannelses- og træningsområdet, siger Henrik Nielsen, der foruden at være ansvarlig for den daglige drift og udvikling af NIDO Simulation også skal fungere som sparrings- og rådgivningspartner for instruktører og øvrige brugere af simulationsenheden.

Arbejder på højtryk

I øjeblikket er der fuld fokus på at klargøre simulationsenheden til brug. Udstyr og inventar skal indrettes og placeres optimalt i de nye rammer, ligesom en lang række logistik- og udviklingsopgaver skal løses med henblik på at finde de mest optimale arbejdsgange, så NIDO Simulation kan fungere fra første dag, Regionshospitalet Gødstrup slår dørene op.

Faciliteter i NIDO Simulation

 

  • områder til færdighedstræning og simulationstræning
  • undervisningslokaler
  • øvelokaler
  • kontorarbejdspladser
  • teknikrum