Forskningsansvarlig overlæge Morten Böttcher fra Hjerteforskningsklinikken i Herning er i gang med en CT-scanning.

Forskningsansvarlig overlæge Morten Böttcher fra Hjerteforskningsklinikken i Herning er i gang med en CT-scanning. Foto: Søren Braad Andersen.

27.02.2020

Der er en tydelig sammenhæng mellem gener og graden af åreforkalkning i hjertet. Det er resultatet af et stort studie, som først begyndte ved Hospitalsenheden Vest, og nu involverer et omfattende samarbejde med regionens øvrige hospitaler og med forskere fra Aarhus Universitet og DeCode Genetics på Island.

Kommunikationskonsulent Merete Friis Jeppesen

Det er banebrydende ny viden, som begyndte som en god idé for ca. 5 år siden hos den forskningsansvarlige overlæge ved Hjerteforskningsklinikken, Morten Böttcher, der stillede sig selv spørgsmålet: Er der noget i ens gener, som har betydning for udviklingen af åreforkalkning i hjertet - og kan vi bruge det i praksis?

Gennem arbejdet med ansøgninger og bevillinger fra fonde og forskningsrelationer, og takket være billigere genteknologi, blev det muligt for forskningsgruppen at bygge et solidt fundament for et ambitiøst forskningsprojekt i en hidtil uset størrelsesorden, som involverer et omfattende samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital, hospitalerne i Silkeborg, Viborg, Randers og DeCode Genetics på Island.

"Det er en kæmpe fordel at have en organisation, som er i gear til så stort et projekt, og jeg er stolt over, at vi er så mange, der trækker på samme hammel", siger Morten Böttcher om omfanget af forskningssamarbejdet.

Han tilføjer, at resultatet fra det første studie er meget lovende for den fremtidige behandling af patienterne med individuelt tilpasset medicin.

"Man får nemmere ved at identificere de patienter, der har en høj risiko for at udvikle åreforkalkning i hjertet, og som derfor ville kunne få gavn af behandling med individuel medicin."

Avanceret vand-PET-teknologi kan kobles på forskningen

1645 patienter har deltaget i det første ud af i alt fire studier, der kommer til at inkludere op mod 6000 patienter fra det meste af Region Midtjylland. 

De fleste patienter i studiet vil blive CT-scannet i på deres lokale hospital. Og så vil der blive foretaget supplerende undersøgelser på relevante patienter. Eksempelvis vil det blive muligt at tage den nye avancerede vand-PET-teknologi i brug på Regionshospitalet Gødstrup.

På Aarhus Universitetshospital får patienten med kransåreforkalkning foretaget en kranspulsåreundersøgelse, og der vil i forsøget også blive foretaget en blodprøve, der analyseres på Aarhus Universitet og hos DeCode Genetics på Island.

Forskningsprojektet vil strække sig over fire planlagte studier, og involvere samlet op mod 6000 patienter, hvilket er et af de hidtil største undersøgelse af sammenhænge mellem genetiske faktorer og graden af åreforkalkning i hjertet.

 Bag om forskningsresultatet 

  • Studietype: Klinisk tværsnitsstudie.
  • Samarbejdspartnere: DeCode Genetics, Island.
  • Ekstern finansiering: Hjerteforeningen, Riisfort fonden, Kirsten Anthonius Mindelegat, Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond og Acarix A/S.
  • Interessekonflikter: Ingen.
  • Den videnskabelige artikel: Genetic Risk of Coronary Artery Disease, Features of Atherosclerosis, and Coronary Plaque Burden. Journal of the American Heart Association Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, February 2020.

Kontakt

Forskningsansvarlig overlæge Morten Böttcher tlf. 7843 6244.

Hjerteforskningsklinikken, Regionshospitalet Herning

Hospitalsenheden Vest