20200504_Ny stor undersøgelse af COVID-19-smitte i HE Vest.jpg
Personale på COVID-19 afsnittet i Herning. Foto: Niels Aage Skovbo for Region Midtjylland.

04.05.2020

Siden COVID-19-pandemiens start har sundhedspersonalet på hospitalerne i Herning og Holstebro været særligt udfordret og udsat for smitte, da pandemiens epicenter i Vestdanmark har vist sig i hospitalets optageområde. Den udfordring har givet en tidlig opmærksomhed på indsamling af viden for at inddæmme og forebygge smitte på hospitalet.

Efter en hastig og målrettet forberedelse er forskerne nu klar til at indsamle og kvalificere oplysninger fra personalet om adfærd i sammenhæng med COVID-19-smitte.

Om baggrunden for undersøgelsen siger lægefaglig direktør Jens Friis Bak:

- Når mange af vores personaler er smittet med COVID-19, er det en sag, der går os meget nær. Det har implikationer for både medarbejdere, familie, patienter, kolleger og arbejdsplads.

- Meget er allerede sat i værk for at inddæmme smitterisici. Og set i bakspejlet har vi muligvis været for optaget af at finde hurtige løsninger. Vi skal først og fremmest forstå at gøre det rigtige og sætte ind med tiltag, der virker. Til det har vi brug for systematisk indsamling af viden fra hverdagen i klinikken, så vi sammen med personalet kan skabe en læring, som er situationsnær og praktisk anvendelig. Nye instrukser og retningslinjer er ikke nok.

Næstformand i Hospitalets HovedSamarbejds-Udvalg, Cristina Kildevang, tager godt imod undersøgelsen, og håber, at så mange af kollegerne bidrager som muligt.

- Det har været en hård tid for mange af vores kolleger, og der er fortsat meget nyt at se til. Det er i sagens natur utrygt. Derfor er det godt, at tingene nu bliver undersøgt systematisk med bidrag fra de kolleger, der står med mange af de udfordringer, COVID-19 fører med sig.

Om undersøgelsen

Med den tidlige debut på smittespredningen i Vestdanmark har det været muligt at få sat undersøgelserne i værk allerede nu.

Torsdag d. 30. april modtog alle 3800 ansatte i Hospitalsenheden Vest et spørgeskema, og har dermed muligheden for at hjælpe ledelse og forskere på hospitalet med at skaffe mere viden om COVID-19-smitte.

Undersøgelsen har blandt andet fokus på bedre at forstå infektionshygiejniske rutiner og finde eventuelle huller i de arbejdsgange, der er rygraden i at holde smitten væk.

Spørgeskemaet gentages en gang om måneden i resten af 2020, i alt ni gange, for løbende at kunne inkludere nye smittede, og gælder kun for ansatte i Hospitalsenheden Vest.

Udover spørgsmål vedrørende håndtering af COVID-19, patienter og værnemidler bliver sundhedspersonalet også i spørgeskemaet bedt om at udfylde en symptomdagbog.

- Særligt denne viden har vi brug for bedre at forstå debut og varighed af symptomer, siger forskningskoordinerende ledende overlæge Annette Haagerup, og føjer til:

- Resultaterne af undersøgelsen skal bruges til at afdække muligheder for at forebygge COVID-19-smitte på hospitalet og andre steder i samfundet.

Hvem står bag undersøgelsen?

Undersøgelsen gennemføres af NIDO | danmark, HR, Kvalitet & Udvikling og Arbejdsmedicin i Hospitalsenheden Vest. 

Om projektet

Målgruppen er medarbejdere i Hospitalsenheden Vest med positiv COVID-19 test i 2020.

  • Information og invitation med link til spørgeskema sendes til alle medarbejdere.
  • Deltagelse er frivillig og anonym.
  • Undersøgelsen blev påbegyndt i april.
  • Resultater opgøres løbende og første gang i uge 25.
  • Projektet gennemføres af NIDO | danmark, HR, Kvalitet & Udvikling og samarbejdspartnere. 

Mere information

Kontakt kommunikationskonsulent Dorthe Gærup Nielsen pr. mail: dogani@rm.dk, og telefon: 6137 9386.