200616_Mia Klinkvort Kempel_bevillingsnyhed.jpg
Mia Klinkvort Kempel fra Arbejdsmedicin modtager 200.000 kr. til sit forskningsprojekt. Foto: Søren Braad Andersen.

16-06-2020

Ti forskere kan se frem til at modtage i alt 1,2 millioner kroner. Det sker, når Forskningsfond Hospitalsenheden Vest for anden gang uddeler støttekroner til forskningsprojekter på hospitalet.

Af forskningsformidler Marianne Jensby Bornemann, NIDO | danmark

Hospitalets forskningsfond, Forskningsfond Hospitalsenheden Vest, uddeler for anden gang bevillinger til at løfte hospitalets forskning. Igen i år bevilger fonden en samlet sum på 1,2 millioner kroner til projekter inden for klinisk forskning og forskning i sundhedstjeneste med fokus på hyppige, almindeligt forekommende sygdomme.

I alt 10 forskere kan se frem til at modtage en bevilling.

En af de forskere, der modtager penge fra fonden, er Mia Klinkvort Kempel, læge og ph.d.-studerende ved Arbejdsmedicin. Hun modtager 200.000 kroner til sit ph.d.-projekt om social ulighed og utryghed.

"Bevillingen skal bruges til at forske i, hvordan social ulighed og utryghed i opvæksten påvirker udvikling af kardiovaskulære og metaboliske risikomarkører hos unge voksne. Det er et tværfagligt projekt, hvor flere af hospitalsenhedens afdelinger er involverede, og det er et dejligt skulderklap med økonomisk støtte fra lokal side," siger Mia Klinkvort Kempel.

Forskningsfond Hospitalsenheden Vest har i alt modtaget og behandlet 15 ansøgninger om støtte til forskningsprojekter. Det samlede ansøgte beløb var på 3,8 mio. kr.

Forskere, der har modtaget en bevilling, har fået personlig besked og fremgår nedenfor.

Om Forskningsfond Hospitalsenheden Vest

Bevillingsmodtagere


Navn: Mia Klinkvort Kempel

Sted: Arbejdsmedicin - universitetsklinik

Projekttitel:Betydningen af social ulighed og utryghed for udviklingen af kardiovaskulære og metaboliske risikomarkører hos unge voksne.

Bevilliget beløb (DKK): 200.000,00Navn: Andreas Steenholt Niklassen

Sted: Øre-næse-halsafdelingen

Projekttitel: Effekter af lugtetræning på patienter med nedsat lugtesans. Et randomiseret kontrolleret prospektivt studie.

Bevilliget beløb (DKK): 125.000,00Navn: Alexander Wieck Fjældstad

Sted: Øre-næse-halsafdelingen

Projekttitel: Næse-bihule-kirurgi og lugtesansen: et tveægget sværd

Bevilliget beløb (DKK): 120.000,00


 

Navn: Christine Leonhard Bork Sørensen

Sted: Arbejdsmedicin

Projekttitel: Mental sundhed i ungdomsårene

Bevilliget beløb (DKK): 50.000,00


 

Navn: Erik Hansen

Sted: Urinvejskirurgisk Afdeling

Projekttitel: Optimal approach for T1 bladder cancer – Clinical relevance of subclassification in T1 bladder cancer

Bevilliget beløb (DKK): 200.000,00


 

Navn: Birgith Engelst Grove

Sted: AmbuFlex Arbejdsmedicin

Projekttitel: Patient-rapportede oplysninger (PRO) som omdrejningspunkt for ambulante opsamlingsforløb for patineter med kronisk sygdom

Bevilliget beløb (DKK): 125.000,00


 

Navn: Bodil Gade Hornstrup

Sted: Medicinsk Afdeling Universitetsklinik for Nyresygdomme og Blodtryks-forhøjelse

Projekttitel: Salt, natligt blodtryk og natlige pauser i vejrtrækningen

Bevilliget beløb (DKK): 60.000,00


 

Navn: Louise Nissen

Sted: Røntgenafdelingen

Projekttitel:  Socioøkonomisk position som risikofaktor for hjertekarsygdom

Bevilliget beløb (DKK): 60.000,00


 

Navn: Torben Bæk Hansen

Sted: Universitetsklinik for hånd-, hofte- og knækirurgi

Projekttitel: A possible restructuring of the post-operative process after hip arthroplasty through an interplay between situational analysis and nudging theory

Bevilliget beløb (DKK): 60.000,00


 

Navn: Tina Lildal

Sted: Øre-næse-halsafdelingen

Projekttitel: Tonsillotomy in Children with Obstructive Sleepdisordered Breathing: Diagnostics, Monitoring and Outcomes

Bevilliget beløb (DKK): 200.000,00


I alt                            1.200.000,00