Forskere fra Arbejdsmedicin ved Hospitalsenheden Vest har udviklet en intervention til at forebygge vold mod bl.a. fængselsbetjente. Interventionen skal nu anvendes i flere afdelinger i Kriminalforsorgen

06.10.2020

Forskere ved Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest har længe arbejdet målrettet for at forebygge vold og trusler i brancher med nær borgerkontakt. I forskningsprojektet Integreret Voldsforebyggelse har de i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udviklet en intervention for forebyggelse, der inddrager både ledere og medarbejdere i alle faser af forebyggelsesarbejdet.

Nu er Integreret Voldsforebyggelse omtalt som ét af de initiativer, Kriminalforsorgen vil arbejde videre med for at styrke indsatsen for PTSD-ramte fængselsbetjente. Initiativerne sættes i værk som opfølgning på Justitsministeriets kortlægning og evaluering af PTSD blandt politi- og fængselsbetjente. Kortlægningen er gennemført af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og kan ses her.

Forskerne Lars Peter Sønderbo Andersen og Dorte Andersen er stolte af anerkendelsen:

"Vi er glade og stolte over, at Kriminalforsorgen ønsker at udbrede vores projekt til flere afdelinger. Det er jo ét af de vigtigste mål med vores forskning: At vi udvikler metoder, som arbejdspladserne finder relevante og vil anvende."

Se faktaark med alle initiativerne her