20200415_COVID kædes sammen med lugte og smagssansetab.jpg

Forsker Alexander Wieck Fjældstad udfører en test ved Flavour Klinikken i Holstebro. Foto: Søren Braad Andersen. 

15.04.2020

For første gang på verdensplan kan det ved Flavour Klinikken i Holstebro og Flavour Institute på Aarhus Universitet bekræftes, at der er en forbindelse mellem COVID-19 og tab af både smagssansen og lugtesansen.

Af kommunikationskonsulent Merete Friis Jeppesen

I Korea, Iran, Italien og England har der været udmeldinger om, at et kombineret lugte- og smagstab ofte er blandt symptomerne på COVID-19. Disse meldinger har alle været baseret på subjektive sansetab, hvor patienterne er blevet adspurgt om symptomer, men ikke testet – før nu.

COVID-19 kædet med tab af lugte- og smagssans 

For første gang på verdensplan kan det ved Flavour Klinikken i Holstebro og Flavour Institute på Aarhus Universitet nu bekræftes, at der er en forbindelse mellem COVID-19 og tab af både smagssansen og lugtesansen.

”Dette er verificeret ved, at man i marts måned valgte at teste en patient, som efter et par dage med let løbenæse oplevede at miste begge sanser i så stort et omfang, at patienten hverken kunne registrere stærke lugte eller grundsmage. Patienten blev samme dag testet positiv for COVID-19,”  fortæller forsker Alexander Wieck Fjældstad fra Flavour Klinikken i Holstebro og Flavour Institute på Aarhus Universitet.

Sygdomshistorien, som for nylig er blevet publiceret i Ugeskriftet for Læger, er det første publicerede arbejde i verden, der dokumenterer, at både lugtesansen og smagssansen er påvirket ved en SARS-CoV-2 infektion, der giver COVID-19 - tilmed som eneste overbevisende symptom på sygdom.

Hyppigheden blandt smittede skal belyses

Ifølge forsker Alexander Wieck Fjældstad så kan et kombineret lugte- og smagstab være medvirkende til, at man bedre kan identificere patienter, som er smittede med COVID-19. Og opstarten af studier, der bl.a. skal belyse hyppigheden af lugte- og smagstab blandt de smittede med COVID-19 er i gang, fortæller han:

"Vi er i gang med at opstarte flere studier, som skal belyse hyppigheden af lugte- og smagstab blandt de smittede og dokumentere brugbarheden af dette symptom i forbindelse med identifikationen af SARS-CoV-2 smittede. Vi vil desuden indsamle viden om de vanlige forløb af lugte- og smagstab forårsaget af SARS-CoV-2 for bedre at kunne vejlede kolleger og patienter om prognosen for tabet af sanserne.”

Kontaktoplysninger

Alexander Fjældstad

Læge, ph.d.
Lektor

Flavour Klinikken
Hospitalsenheden Vest

Flavour Institute
Aarhus Universitet