Deltagere ved Hospitalsenheden Vests tværfaglige uddannelsesdag.

Den tværfaglige uddannelsesdag ved Hospitalsenheden Vest handlede i efteråret om at føre uddannelsesstrategien ud i livet – et tilbagevendende fokus også i 2019. Foto: Dorthe Gærup Nielsen.

17.01.2019

Den tværfaglige uddannelsesdag satte kød og blod på uddannelsesstrategien på vej mod Regionshospitalet Gødstup.

"Vi ved, at 70-80 procent af alle strategier aldrig bliver implementeret, ofte fordi de er tænkt og skrevet i en anden kontekst end den verden, de skal føres ud i livet i. Sker det, kan medarbejderne opleve, at strategien ikke giver mening for dem. Derfor er der en høj grad af frie tøjler, når I skal arbejde med at gøre strategien til virkelige handlinger på de enkelte afdelinger."

Sådan lød det fra uddannelseskonsulent Inger Bach Henriksen fra NIDO | danmark, da hun i efteråret introducerede deltagerne i Foredragssal 1 i Holstebro til den årlige tværfaglige uddannelsesdag ved Hospitalsenheden Vest. 

Skelsættende dag

På mange måder var det en skelsættende dag. For de i alt 65 uddannelses- og praktiksansvarlige, kliniske vejledere, undervisere, elever og studerende fra alle faggrupper på hospitalet mødtes for første gang med det formål at arbejde med at føre hospitalets uddannelsesstrategi ud i livet på deres egen afdeling.

"Formålet med dagen er at sætte fokus på vores uddannelsesstrategi. Hvordan arbejder man med den i sit eget team eller afdeling. Hvordan kan gode ideer omsættes fra en afdeling til anden og hvordan kan vi inspirere hinanden og skabe gode netværk", forklarede Anne Marie Lerche Pedersen, som er uddannelseskoordinator ved NIDO | danmark. 

Uddannelsesstrategien i grove træk

Hospitalets uddannelsesstrategi handler i bund og grund om at se uddannelse som en kerneopgave og at fokusere indsatsen indenfor tre indsatsområder, nemlig grunduddannelse, efter- og videreuddannelse og uddannelse i patientlæring.

"Alene på grunduddannelsesdelen modtog Hospitalsenheden vest sidste år 1770 uddannelsessøgende. Og at sikre kvaliteten af deres uddannelser er et fælles fokus og en fælles strategi er en nødvendighed", forklarede Anne Marie Lerche Pedersen.

Ud over visioner og mål for de enkelte indsatsområder er der lavet forskellige værktøjskasser, som de enkelte medarbejdere og afdelinger kan gøre brug af i arbejdet med at omsætte strategien til virkelige handlinger.

Læs mere om uddannelsesstrategien  

De første erfaringer

Uddannelsesstrategien blev udarbejdet i efteråret 2017, og implementeringen begyndte i starten af 2018. Derfor har de første afdelinger fået sig nogle erfaringer med, hvad der virker og ikke virker - erfaringer, som de gladeligt delte ud af i den første del af uddannelsesdagen.

Blandt andet fortalte lægesekretær Lykke Friis Hundebøl fra Urinvejskirurgisk Afdeling om arbejdet med tværfaglige uddannelsesteams, hvor studerende indenfor forskellige faggrupper i tre dage får lov til at prøve kræfter med rigtige patientforløb.

Ledende terapeut Britta Knudsen og fysioterapeut og vejleder Betina Noe kom med eksempler på, hvordan der blev arbejdet med at tænke strategien ind i de fremtidige organiseringer af terapeuterne på Regionshospitalet Gødstrup.

Sygeplejerske Linda Lind fra Hjertesengeafsnittet fortalte, hvordan et fokuseret introduktionsprogram for social- og sundhedsassistentelever betyder hurtig inddragelse i praksisfællesskabet.

Og uddannelsesansvarlig overlæge på Børn og Unge, Ida Kangas, fortalte om, hvordan det såkaldte "3-timers møde" engagerede de yngre læger på afdelingen – og hjalp med at bringe deres ønsker og behov på banen.

Uddannelsesansvarlig overlæge på Børn og Unge, Ida Kangas.

Uddannelsesansvarlig overlæge på Børn og Unge, Ida Kangas, fortalte om, hvordan "3-timers mødet" engagerede de yngre læger. Foto: Dorthe Gærup Nielsen.

Aha-oplevelser og gevinster

Efter introduktion blev deltagerne sat i gang med arbejdet. Bevæbnet med tusser, lim og farvet papir lavede deltagerne farvestrålende plancher efter Mindmap-modellem, der beskrev de veje til at føre uddannelsesstrategien ud i livet, som de havde fundet frem til i de mange grupper.

Da det sidst på eftermiddagen var det tid til at gøre status, summede det af liv og fortællelyst. Overalt på væggene hang der plancher, der fortalte om tanker, handlinger og ideer, der skulle give uddannelsesstrategien liv og gøre den til virkelighed på de enkelte afdelinger.

Men en ting har været produkterne, der kom ud af dagen. En helt anden og måske vigtigere gevinst har været den proces og indsigt, som deltagerne fik i løbet af dagen.

"Jeg har fundet ud af, at jeg ikke er den eneste, der synes, det er svært at finde tid til at give læring videre. Så vi skal arbejde med, hvordan vi deler viden i hverdagen", konkluderede Lykke Hundebøl.

Lægesekretær Lykke Hundebøl.

Lægesekretær Lykke Hundebøl mente blandt andet, at der bør arbejdes mere med videndeling i hverdagen. Foto: Dorthe Gærup Nielsen.

"Det har været en god dag. Det er inspirerende at møde kolleger og se, at vi griber det meget forskelligt an, når det gælder implementering af strategier", sagde Britta Knudsen, som tilføjede:

"Og så har jeg har haft en aha-oplevelse; Jeg har læst strategien flere gange, men nu, hvor jeg har arbejdet med den, ser jeg pludseligt klart, at - når det handler om patientlæring - er det dét, der foregår i hovedet på personalet, vi skal have fokus på, ellers kan vi ikke give patienterne det, de har brug for!"

Inspiration til det videre arbejde

Hos uddannelseskoordinator Anne Marie Lerche Pedersen og de andre i planlægningsgruppen var der også i tilfredshed at spore.

"Deltagerne har virkelig arbejdet hårdt. Det næste skridt er, at vi arbejder videre med de nye ideer og den inspiration vi har fået, og at vi bruger de tilgængelige råd og udvalg vi har i hospitalsenheden til at samle op på implementeringen af strategien. Og så er hver afdeling forpligtet igennem KUA (Kvalitets og UdviklingsAftalen) til at fortælle hospitalsledelsen, hvad der bliver arbejdet med, og hvor langt de er i implementeringen af strategien", fortalte hun og fortsatte:

"Og så følger vi op på det hele til den tværfaglige uddannelsesdag i 2019, for vi vil gerne forpligte og motivere deltagerne her til at tage ansvar for at holde fast i den gode idé og føre den ud i livet", sagde Anne Marie Lerche Pedersen.