Seniorforsker Henriette Nørmølle Buttenschøn.

Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation.

Seniorforsker Henriette Nørmølle Buttenschøn ved NIDO | danmark er blevet udnævnt til lektor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet pr. 1. januar 2019.

14.01.2019

Der er tale om et 20 pct. lektorat med arbejdssted i NIDO | danmark, og som ny lektor bliver Henriette Nørmølle Buttenschøn et vigtigt bindeled mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland.

De overordnede arbejdsopgaver vil fortsat være at understøtte hospitalets forsknings- og uddannelsesmiljøer, blandt andet som vejleder og sparringspartner, og at udføre egen forskning.

Læs mere om den nye lektor.