20191114_Oversigt fra rejsegildet_700 px.jpg
NIDO | danmark fejrede sit rejsegilde sammen med håndværkerne i det store atrium. Menuen var, som traditionen byder - stegte pølser. (Fotos Finn Marsbøll/Kommunikation).

14.11.2019

Det nylige rejsegilde på byggepladsen viste, at atrium i hjertet af NIDO|danmarks kommende domicil i Gødstrup allerede er et helt særligt lokale med højt til loftet.

Af kommunikationskonsulent Finn Marsbøll

Mandag d. 11. november var en festdag på byggefeltet på den vestlige del af den store hospitalsbyggeplads i Gødstrup. 

Kransen var monteret i bjælken mellem de to etager, der udgør NIDO | danmark, pølsevognen centralt placeret i gå-afstand og dagens to talere klar med de store ord, da rejsegildet for forsknings- og uddannelsescentret NIDO|danmark løb af stabelen.

Hospitalsdirektør Poul Michaelsen fra Hospitalsenheden Vest  bød velkommen til alle – og specielt til håndværkerne.

Håndværkernes dag

”I dag er håndværkernes dag, og jeg vil gerne sige jer stor tak for det flotte arbejde. Vi er kommet rigtig godt i gang med byggeriet,  og indenfor det næste års tid vil vi se en færdig bygning, der kommer til at rumme forsknings- og uddannelsescentret NIDO | danmark.

Vi kan nu se aulaen og den flotte glasfoyer, og vi kan nyde at være her i atrium. Et rum og et sted, hvor man kan blive klogere. Der er truffet flotte arkitektoniske valg i byggeriet. Valg, der kommer til at udstråle rummelighed, ro og visdom og  som vil indbyde til samarbejde og innovation.”

”En solstrålehistorie, at vi kan bygge NIDO | danmark – og flot bliver det. Stor tak til KPC Herning for det gode samarbejde og en god og ligefrem dialog," sagde hospitalsdirektør Poul Michaelsen.

20191114_Taler fra rejsegildet_700 px.jpgHospitalsdirektør Poul Michaelsen Hospitalsenheden Vest (midt i billedet) var den ene af dagens to talere. Her er det KPCs Hernings stifter, Kurt Poulsen, der takker håndværkerne for deres indsats.

KPCs stifter Kurt Poulsen takkede ligeledes for det gode samarbejde, og var glad og stolt over opgaven med at bygge NIDO|danmark i Gødstrup. ”Det er ikke noget, vi laver hver dag, og i hvertfald ikke i Herning, sagde Kurt Poulsen.

”Byggeriet er godt for Herning og for byens selvforståelse, og så er der brug for højtuddannede mennesker. Tak til håndværkerne for en god indsats, der gør, at vi om 10 måneder kan aflevere et smukt kvalitetsbyggeri,” sagde Kurt Poulsen fra KPC Herning, der i år fejrer sig 40 års jubilæum.

Når NIDO | danmark står færdigt, vil de ca. 5.000 kvm rumme laboratorier, kontorarbejdspladser, enheder til kliniske forsøg, biobank, undervisningslokaler, mødefaciliteter, aula og auditorium. 

Bygningen kommer til at understøtte den forskning, uddannelse og innovation, som skal løfte hospitalet og de behandlinger, patienterne får tilbudt.