20190621_Annette Haagerup_700px.jpg

Annette Haagerup, forskningskoordinerende ledende overlæge ved NIDO | danmark, glæder sig til at udfolde potentialet for det nye center i Gødstrup i samarbejde med landsdelens 300.000 borgere, kommuner, de praktiserende læger, regionens øvrige hospitaler, erhvervslivet og danske og internationale forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Foto: Charlotte Feldbæk Ranneries.

13.06.2019.

"If you can dream it, you can do it."

Citatet er Walt Disneys. Men han kunne godt have fundet inspiration her på heden, hvor drømme, vilje, hårdt arbejde og sammenhold igen og igen bliver omsat til resultater og fælles stolthed.

For vi er godt i gang med at gøre drømmen om NIDO | danmark som det nye center for forskning og uddannelse i sundhed til virkelighed i Vestdanmark.

Jeg vil derfor gerne rette en stor og varm tak til alle, der har været med til at gøre det muligt. Takket være jysk vedholdenhed, stærk støtte og engageret opbakning fra det private erhvervsliv, kommunerne i Vestklyngen med Herning Kommune i spidsen, Region Midtjylland, fonde og private, så har drømmen for alvor fået vinger.

Det var bevægende og fantastisk både at se og mærke den store opbakning, da formand Anders Kühnau for regionsrådet i Region Midtjylland for nylig tog det symbolske første spadestik til byggeriet af NIDO | danmark ved Regionshospitalet Gødstrup. Endnu mere fantastisk er det at tænke på, at om blot et år så er reden bygget, foret og klar til, at hospitalets forskere, elever og studerende, kliniske vejledere og kliniske lektorer kan flytte ind og fylde de nye rammer med liv, talent og ny viden.

Målet er patientbehandling af højeste kvalitet, og de vil skabe endnu mere ny viden om de store folkesygdomme på højeste internationale niveau og efterstræbe den ypperste kliniske uddannelse af fremtidens talenter og kolleger i sundhedsvæsnet.

Lad os fortsætte med at dele drømmen og sætte barren højt til gavn for landsdelens, regionens og Danmarks sundhed. Jeg ser som leder af NIDO | danmark meget frem til, at vi kan udfolde det store potentiale for vores nye center i samarbejde med landsdelens 300.000 borgere, kommuner, de praktiserende læger, regionens øvrige hospitaler, erhvervslivet og danske og internationale forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

For med det første spadestik er drømmene skiftet til jordnær virkelighed.