Anette Riis, ledende bioanalytiker på Nuklearmedicinsk Afdeling, holdt foredrag om medarbejderoplevelser i forbindelse med forandringsprocesser. Foto: Marianne Jensby Bornemann.

26.11.2019

Premieren på NIDO Vidensmesse bød på en nuanceret vifte af ny viden, som hospitalets personale har tilegnet sig gennem efter- og videreuddannelse.

Af forskningsformidler Marianne Jensby Bornemann

Fra implementering af hospitalets uddannelsesstrategi til pårørende-dagbøger, dokumentation på patientens præmisser, hjertesvigts-patienter og medarbejderoplevelser i forbindelse med forandrings-processer.

En alsidig buket af ny viden blev præsenteret for tilhørerne på hospitalets første NIDO Vidensmesse, som fandt sted torsdag d. 21. november 2019 kl. 14.00-17.00 i Auditoriet i Herning.

Fantastisk spændende foredrag

"Programmet afspejler på imponerende vis hospitalets omfattende aktiviteter inden for efter- og videreuddannelse," sagde Annette Haagerup, forskningskoordinerende ledende overlæge ved NIDO | danmark.

"Vi lægger stor vægt på, at den viden, som tilegnes gennem uddannelse, skal komme os alle til gode. Og at dele viden er netop selve grundtanken med NIDO Vidensmesse, der kan ses som en slags mini-rede til at sprede den nyudklækkede viden," fortsatte hun.

Og den nye viden blev ikke blot spredt, men også diskuteret og perspektiveret på tværs af fag og professioner i Auditoriet – til gensidig inspiration for oplægsholdere og tilhørere.

"Fantastisk spændende foredrag" og "sindssygt spændende" lød nogle af de spontane reaktioner umiddelbart efter vidensmessen.

Oplæg på NIDO Vidensmesse

  • "Implementering af en uddannelsesstrategi i hospitalsvæsenet" - Inger Bach Henriksen, uddannelseskonsulent, NIDO | danmark.
  • "Medarbejderoplevelser af forandringsprocesser samt den sociale kapitals indflydelse på deres reaktioner på forandringer" - Anette Riis, ledende bioanalytiker, Nuklearmedicinsk Afdeling.
  • "Dokumentation på patientens præmisser - En kritisk diskursanalyse" - Pernille Runge Sørensen, sygeplejerske, kvalitetskoordinator, Hjertesygdomme.
  • "Pårørende dagbøger til intensiv patienter" - Anne Højager Nielsen, forskningsansvarlig sygeplejerske, ph.d., Anæstesiologisk Afdeling.
  • "Kortuddannede hjertesvigtspatienters oplevelser i et hverdags-livsteoretisk perspektiv" - Gitte Brandt Olesen, sygeplejerske, Hjertesygdomme.

Se slides fra foredragene her. 

Om NIDO Vidensmesse

NIDO Vidensmesse er en del af NIDO Forelæsninger. Til NIDO Vidensmesse deler hospitalets ansatte ud af den viden, de har tilegnet sig gennem efter- og videreuddannelse, eksempelvis i form af diplom-, master-, eller postgraduate kandidatprojekter.

Læs mere om NIDO Vidensmesse.