700px Årsfest_2019_LK_358.jpgProfessor og ledende overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling Torben Bæk Hansen får overrakt den pædagogiske hæderspris af prorektor Berit Eika på Aarhus Universitet. (Foto: Lars Kruse, AU).

19.09.2019

Aarhus Universitet har tildelt professor og ledende overlæge Torben Bæk Hansen fra Ortopædkirurgisk Afdeling den fornemme pædagogiske hæderspris.

Af kommunikationskonsulent Finn Marsbøll

Fredag d. 13. har ellers et dårligt ry, men ikke fredag d. 13. september, hvor Torben Bæk Hansen fik overrakt Pædagogisk Hæderspris. Prisen tildeles som en anerkendelse af fremragende og banebrydende undervisning på Aarhus Universitet – nærmere bestemt Institut for Klinisk Medicin.

Med prisen, der blev uddelt under Aarhus Universitets Årsfest, fulgte 100.000 kr. til prismodtageren.

Torben Bæk Hansen har i mere end 20 år arbejdet med udvikling af undervisning og pædagogisk metode, og så er han initiativtager til landets første prægraduate studieafsnit, hvor de medicinstuderende sammen med studerende fra fysioterapi- og sygeplejeuddannelserne har ansvaret for "rigtige" patienter. I dette set-up kan de studerende udfordres med realistiske arbejdsopgaver i trygge rammer.

Faglig indsigt til handling

"Jeg er optaget af, hvordan man gør dygtige medicinstuderende til dygtige læger. Vores studerende er gode til at lære. Det er de dygtigste fra gymnasierne, vi får ind på medicinstudiet. Så på den måde har vi det bedst tænkelige udgangspunkt, men vi skal lære dem at omsætte deres faglige indsigt til handling og formidle deres viden til andre faggrupper og patienterne, siger Torben Bæk Hansen.

Siden 2004 har studieafsnittet i Holstebro været en realitet, og det har slet ikke kunnet lade sig gøre uden den positive opbakning fra alle ledelsesniveauer i Hospitalsenheden Vest, pointerer Torben Bæk Hansen.

"Uden grønt lys fra hospitalsledelsen har dette ikke kunnet lade sig gøre."

Selvom hædersprisen blev overrakt til Torben Bæk Hansen, så ligger det ham  meget på sinde, at "dele" hæderen med hele Ortopædkirurgisk Afdeling.

"Jeg opfatter prisen som en anerkendelse af, at det er den rigtige retning, vi udvikler medicinstudiet i. Og at Aarhus Universitet kvalitetsstempler mit arbejde, giver mig da lidt ekstra pondus, siger Torben Bæk Hansen.

Penge skal bruges til inspirationsrejser

De 100.000 kr. som fulgte med prisen, skal i øvrigt bruges til studie- og inspirationsophold ved et par udenlandske samarbejdsuniversiteter. Bl.a. er der planer om rejser i den nære fremtid til Berlin og London.

Læs også portrættet af Torben Bæk Hansen på Aarhus Universitets hjemmeside: https://medarbejdere.au.dk/strategi/tilbagevendende-events/aarsfest/haederspriser/paedagogisk-haederspris-2019/