Maria Skydt Lindgren.

På Forskningens Dag 2018 fik Maria Skydt Lindgren bl.a. anerkendelse for sit studiespørgsmål og for at have formuleret sig kort og præcist med en flot visuel opsætning på sin poster. Foto: Dorthe Gærup Nielsen, Kommunikation.

24.01.2019

Det giver god mening at bruge Forskningens Dag og PhD day til at søge træning, inspiration og sparring. Man får øvet sig i at præsentere sin forskning, og så kan vi også spille hinanden gode, mener ph.d.-studerende og prisvinder Maria Skydt Lindgren.

Reservelæge og ph.d.-studerende Maria Skydt Lindgren fra Urinvejskirurgisk Afdeling har tidligere demonstreret, at hun mestrer kunsten at skære et stort forskningsprojekt ud i præcise og mundrette bidder.

Sidste år imponerede hun nemlig deltagerne på Forskningens Dag med en poster uden plenum præsentation med så stor overbevisning, at hun vandt prisen i "Orienteringsløbet". Anerkendelsen har dog ikke tilskyndet Maria Skydt Lindgren til at hvile på laurbærrene. I stedet har hun bl.a. brugt tid på at komme i gear til at holde sin første poster-præsentation på "PhD Day" 2019, som blev afholdt d. 25. januar. Den årligt tilbagevendende dag giver alle ph.d.-studerende, som er tilknyttet Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet, mulighed for at øve sig i at formidle deres forskning. Størstedelen af forberedelserne har været lagt i udførelsen af abstractet og posteren for Marias vedkommende, men der blev holdt generalprøve for to skarpe kolleger på ph.d.-kontoret, ligesom cykelturen til og fra arbejdet også blev brugt til at øve oplægget igennem.

Og det giver god mening at bruge sådanne anledninger som Forskningens Dag og PhD day til at søge træning, inspiration og sparring, mener den ph.d.-studerende.

"Vi er alle i samme båd, og formålet er ligeså meget at fremme hinanden som vores egne præstationer, og det kan jeg rigtig godt lide", siger Maria Skydt Lindgren, som kom hjem fra ph.d.-dagen med gode indtryk og ny inspiration.

"Postersessionerne var stykket godt sammen, så deltagerne blev grupperet med kolleger med lignende emner, og det gav nogle meget relevante diskussioner og spørgsmål. Jeg var også meget imponeret over det høje niveau på de orale sessioner og det fungerede rigtig godt med feedback til hver enkelt oplægsholder."

Emnet for Marias poster-præsentation var foreløbige data fra et klinisk randomiseret studie indenfor blærekræft; en fortsættelse af de resultater, som hun bragte i forbindelse med Forskningens Dag i august 2018.

På dette års PhD Day deltog der flere ph.d.-studerende med tilknytning til Hospitalsenheden Vest - bl.a. var der præsentationer fra ph.d.-projekter ved Hjerteforskningsklinikken, Nuklearmedicinsk Afdeling, Onkologisk Afdeling, Universitetsklinikken Arbejdsmedicin, Universitetsklinik for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse samt Øre-næse-hals-afdelingen.