20190619_XenoVandrensning_700px.jpg

1.næstformand i regionsrådet Hanne Roed klippede snoren over til et nyt og innovativt pilotanlæg. Foto: Søren Braad Andersen.

21.06.2019.

Herning Vand har sammen med en række samarbejdspartnere – heriblandt DNV-Gødstrup – fundet en innovativ metode til at rense spildevand for genstridige medicinrester. Pilotanlægget, der er det første af sin slags i verden, er nu blevet indviet.

"Vi skal passe godt på vores miljø og rydde pænt op efter os. Det gælder også resterne fra vores medicin."

Sådan lød ordene fra regionsrådets 1. næstformand Hanne Roed, da hun onsdag 19. juni sammen med bestyrelsesformanden fra Herning Vand "drejede på hanerne" til et unikt pilotanlæg.

Herning Vand har sammen med en række samarbejdspartnere – heriblandt DNV-Gødstrup – fundet en biologisk metode til at rense spildevandet for genstridige medicinrester.

Gruppen af samarbejdspartnere danner tilsammen et konsortium. Projektet bærer navnet MEREFF, der står for Miljøeffektiv rensning af afløb fra renseanlæg. 

Metoden er indtil nu testet i mindre skala, men med midler fra Miljøstyrelsens Fond er det nu muligt at teste i en større skala på pilotanlægget hos Herning Vand.

Pilotanlægget, der er det første af sin slags i verden, fjerner medicinrester, mikroforureningsstoffer og svært omsætteligt organisk materiale fra spildevandet, inden vandet igen ledes ud i vandkredsløbet.

Medicin- og kemikalierester i spildevand i private hjem og på hospitaler er et stigende problem. Med projektet ser der ud til at være en bæredygtig og miljømæssig løsning på vej.

Læs mere i artiklen på DNV-Gødstrups hjemmeside.