En af de forskere, der modtager penge fra fonden, er Luise Borch, ph.d. og 1. reservelæge ved Børn og Unge. Hun modtager 100.000 kroner til at forske i behandling af inkontinens hos børn. Foto. Søren Braad Andersen, Kommunikation.

En af de forskere, der modtager penge fra fonden, er Luise Borch, ph.d. og 1. reservelæge ved Børn og Unge. Hun modtager 100.000 kroner til at forske i behandling af inkontinens hos børn. Foto. Søren Braad Andersen, Kommunikation.

26.09.2019

Fjorten forskere i Hospitalsenheden Vest kan se frem til at modtage i alt 1,2 millioner kroner, når Forskningsfond Hospitalsenheden Vest for første gang uddeler forskningsmidler.

Af forskningsformidler Marianne Jensby Bornemann

Forskningsfond Hospitalsenheden Vest er etableret i 2019 som led i hospitalets forskningsstrategi og vil fremover én gang årligt uddele midler til at løfte hospitalets forskning.

"Pengene fra fonden skal bruges til klinisk forskning og forskning i sundhedstjeneste med fokus på hyppige, almindeligt forekommende sygdomme, så vi kan blive endnu bedre til at forebygge, diagnosticere og behandle sygdomme," siger Annette Haagerup, forskningskoordinerende ledende overlæge.

"Det er en stor glæde og en milepæl for hospitalets forskning, at vi nu har etableret en forskningsfond. Pengene fra fonden vil være med til at kickstarte mange nye spændende forskningsprojekter fremover," fortsætter hun.

En af de forskere, der modtager penge fra fonden, er Luise Borch, ph.d. og 1. reservelæge ved Børn og Unge. Hun modtager 100.000 kroner til at forske i behandling af inkontinens hos børn.

"Bevillingen har stor betydning for forskningsmiljøet ved Børn og Unge, som er under opbygning. Den muliggør et forskningsårs-projekt, som vil give helt ny viden om hvilken form for blæredæmpende medicin, der er mest effektiv til børn med daginkontinens. Målet er at opnå et mere individualiseret og effektivt behandlingsforløb, der er skræddersyet til det enkelte barn. Og dermed kan bevillingen få stor betydning for børn med daginkontinens," siger Luise Borch.

Forskningsfond Hospitalsenheden Vest har i alt modtaget og behandlet 23 ansøgninger om støtte til forskningsprojekter. Det samlede ansøgte beløb var på 5 mio. kr.

Om Forskningsfond Hospitalsenheden Vest