20181106 NIDO_indgang Ill_KPC Herning AS_700.png

KPC Herning A/S bliver totalentreprenør på NIDO | danmark - det kommende uddannelses- og forskningscenter i Gødstrup. Illustration: KPC Herning A/S.

06.11.2018

Efter et langt udskilningsløb tog udviklings- og entreprenørselskabet KPC Herning A/S det afgørende stik.

Det er nu en kendsgerning, at Herning-virksomheden er totalentreprenør på det 142,8 mio kr. store byggeri - NIDO | danmarks uddannelses- og forskningscenter i Gødstrup.

Med udgangspunkt i visionen for NIDO | danmark har KPC udarbejdet et projekt, hvor samspillet med det kommende regionshospital i Gødstrup og forsknings- og uddannelsescentret bliver tydeligt. 

Arkitektonisk vil NIDO | danmark fremtræde som en selvstændig bygning, der naturligt forbinder den 375 meter lange foyer i hospitalet.

Projekteringen af det 5.000 kvm store byggeri på den vestlige side af det store hospital går nu i gang, og det forventes, at jordarbejdet tager sin begyndelse i løbet af de første måneder af det nye år.