Foto: Colourbox.

22.02.2017

Kender du "AmbuFlex"? Det digitale system sparer tusindvis af patienter i Danmark for unødvendige kontroller i ambulatoriet, og potentialet er stort

Af forskningsformidler Gritt Bennedsen, NIDO | danmark

Vi bliver flere og flere ældre borgere i Danmark og stadig flere af os lider af kroniske sygdomme, der kræver regelmæssig kontrol af en læge på et ambulatorium. Det betyder tid ud af kalenderen for at kunne passe kontrolbesøg, der for ellers rask og velfungerende personer ofte viser sig at være unødvendige.

19.000 patienter er koblet på

AmbuFlex kan meget vel vise sig at være en af fremtidens løsninger på området. Systemet, som er udviklet og løbende udvikles og vedligeholdes af et forskerteam ved Arbejdsmedicin i Herning, sparer tusindvis af kroniske patienter for unødvendige besøg og kontroller på ambulatoriet.

Det eneste patienten skal gøre er at indrapportere sine helbredsoplysninger til ambulatoriet ved hjælp af et særligt spørgeskema, enten på web eller på papir.

Patienten får tilsendt et spørgeskema via AmbuFlex, fx til sin e-Boks eller pr. post. Svarene bruger lægen til en vurdering af, om patienten har behov for at komme ind til en konsultation, eller om man snarere har brug for en opringning. Svarene bliver brugt som afsæt for samtalen med lægen.

Vurderingen bliver foretaget med fuld fokus på patientsikkerhed og lægefaglig viden, og alle patienter kan til enhver tid få en ambulatorietid, hvis de ønsker det. 

Når der skal udvikles et nyt spørgeskema, sker det i et samarbejde mellem forskerne ved Arbejdsmedicin og klinikerne på afdelingen. Aktuelt har forskerne udviklet spørgeskemaer til 18 forskellige sygdomme og diagnoser, og 19.000 patienter er koblet på AmbuFlex i Danmark. 

Tre fordele:

Øget patientinddragelse

Ved at lade patientens rapporterede helbredsoplysninger styre forløbet og inddrage patientens egen vurdering af behov for kontakt til ambulatoriet, skabes der en øget patientinvolvering.

Høje svarprocenter

AmbuFlex benytter flere kontaktformer, og kan på denne måde opnå svarprocenter over 90 %. Patienten kan svare på papir eller web, og bliverautomatisk kontaktet forud for hver besvarelse.

Sparer tid

Raske og velfungerende patienter kan springe konsultationerne over, og give plads til de patienter der har brug for tiden. AmbuFlex sparer patienternes tid, og fokuserer klinikernes arbejdstid.

Vil du vide mere om mulighederne? Læs mere om AmbuFlex