Illustration: www.ditarbejdslivnu.dk

22.02.2017

Hvad gør du, hvis chefen vil være venner med dig på Facebook? Et interaktivt spil udviklet af forskere ved Arbejdsmedicin skal ruste unge til arbejdslivet

Af kommunikationsmedarbejder Elisabeth Vestergaard Dørken, Arbejdsmedicin Herning


Unge lærlinge og elever er en sårbar gruppe på arbejdsmarkedet. De kommer tidligt i arbejde på fuld tid - og indgår som medarbejdere 'nederst i hierarkiet' på arbejdspladsen. Forholdsvist mange elever forlader uddannelserne, nogle som følge af psykiske problemer. Nu er der hjælp at hente for de undervisere, der skal klæde dem på til arbejdslivets udfordringer.

Baseret på virkelige hændelser

www.ditarbejdslivnu.dk er udviklet af forskere og formidlere ved Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest. Sitet består af et interaktivt brætspil, autentiske historier om erfaringer fra arbejdslivet fortalt af unge, viden om arbejdsmiljø og et undervisningsmateriale, der skal ruste erhvervsskoleelever til nogle af de udfordringer, et arbejdsliv kan give.

Sitet har været i luften siden 2013, men materialet er nu tilpasset erhvervsskolernes fire nye hovedområder (jf. erhvervsskolereformen fra 2015) og tilbyder nyt undervisningsmateriale, så det bliver let at anvende i undervisningen i psykisk arbejdsmiljø.

En af sitets store styrker er, at spillet baseres på virkelige historier.

Gennem forskellige "scener fra en arbejdsdag" skal eleverne forholde sig til situationer med mobning, urimelige chefer og komplicerede rollefordelinger. Disse emner kan være svære at sætte ord på gennem almindelig klasseundervisning, fordi de kan føles meget personlige og indimellem også tabubelagte. Når eleverne møder situationerne i et computerspil, giver det en anden og positiv indlæringsform. En anden styrke er det, at eleverne spiller dilemmaspillet individuelt, hvilket sikrer, at alle er aktive.

De nævnte scener og historier er udviklet på baggrund af interviews med unge elever, lærlinge og nyuddannede, hvilket sikrer et udgangspunkt i virkelighedsnære problematikker for unge i arbejde.

"Jeg er ikke den eneste"

Ifølge projektleder Helene Meldgaard Pedersen, der har stået for interviews med de unge og udvikling af undervisning-smaterialet, fylder spørgsmål relateret til psykisk arbejdsmiljø meget for de unge:

"Eleverne har faktisk meget brug for at forholde sig aktivt og reflekterende til, hvordan de selv ville handle i udfordrende arbejdssituationer. Som ung betyder det meget, at man ikke er den eneste, der kan have problemer på arbejdet – og den følelse af genkendelighed møder de i spillet. Samtidig er det også blevet tydeligt for os, at underviserne på erhvervsskolerne har meget forskellige tilgange til at undervise i psykisk arbejdsmiljø. Der har været et behov for et materiale, som er hurtigt at sætte sig ind i, fordi det er 'færdigt'", fortæller Helene Meldgaard Pedersen.