Illustration: Region Midtjylland

12.09.2016

NIDO betyder rede på latin og fremover vil NIDO også være en del af den lægelatin, der skal fremme forskning og uddannelse i sundhed i Vestdanmark


Ud over de i alt 95 mio. kr. i indsamlet kapital til et nyt kraftcenter for forskning og uddannelse i Vestdanmark, har en stor gruppe af erhvervsfolk og ildsjæle nu indledt en målrettet kampagne for at få rejst de sidste godt 50 mio. kr. i form af donationer fra private, erhvervsliv m.fl.

Under overskriften: NIDO | danmark har rækken af erhvervsaktive fundraisere denne weekend indrykket en dobbeltsidet annonce i et landsdækkende dagblad for at øge opmærksomheden om det, de kalder for et guldæg for vækst og flere vidensarbejdspladser i Vestdanmark.

Det samlede budget for byggeriet af et unikt forsknings- og uddannelsescenter i tilknytning til hospitalet i Gødstrup er på 148. mio. kr. Et center på internationalt niveau med fokus på de store folkesygdomme og innovation inden for medicinsk behandling, pleje, genoptræning, medicoteknik, processer, udstyr, IT og uddannelse.

Tak for donationerne

NIDO | danmark skal stå klar i 2020, samtidig med at hospitalet i Gødstrup tager mod de første patienter. Nu venter byggeprogram og designkonkurrence, så den generøse håndsrækning fra gruppen af fundraisere glæder naturligvis hospitalsdirektør Poul Michaelsen:

- Vi er dybt taknemmelige for den store bistand, vi får i arbejdet med at realisere NIDO | danmark. Det store engagement på tværs af geografi og interesser viser en stærk vilje til at forfølge muligheder for udvikling, når de opstår. Det tager vi med ind som en bærende værdi i NIDO | danmark.


Rugekasse for udvikling og talentpleje

NIDO | danmark bliver en rede for sundhedsforskning og klinisk sundhedsuddannelse på internationalt niveau, og medlem af fundraisergruppen, Kenneth Iversen, Investment & consultancy, siger om sin aktive opbakning til projektet:

- Centret vil skabe vækst og flere vidensarbejdspladser i Vestdanmark, noget jeg ved, at der er et stort behov for. Og samtidig kan centeret medvirke til ny viden om behandling af de store folkesygdomme, hvilket er til gavn for sundheden i hele samfundet.

Kenneth Iversen har af egen lomme doneret 1 mio. kr. til projektet.

Fra den nordvestlige del af hospitalets optageområde er der støtte fra blandt andre direktør Lone Færch:

- Udvikling af unikke talenter og unikke resultater sker via samarbejde. Og kan vi gå sammen om at bygge en rugekasse, hvorfra endnu flere talenter udklækkes i vores del af landet, så skal vi gøre det. Vi skal invitere til, at den højtuddannede arbejdskraft oplever vores område af landet, som en attraktiv mulighed. Det kræver et stort og fælles medansvar for at skabe sådanne udviklingsmiljøer. Det er NIDO | danmark et udtryk for.

Færchfonden er også blandt de donorer, der har ydet en betydelig økonomisk håndsrækning til projektet.

Initiativtager og sponsor for annoncekampagnen, Finn Poulsen, administrerende direktør Bestseller Retail Europe hæfter sig ved at:

- NIDO både er det latinske ord for rede, og samtidig afspejler nogle af de bærende værdier der vil præge det ny center: Network, Innovation, Development, Opportunities.
 

For yderligere oplysninger

Poul Michaelsen, Hospitalsdirektør tlf. 7843 8530

Kenneth Iversen, Investment & Consultancy, Sunds, tlf. 4014 1422

Lone Færch, direktør, Færch & Co ApS, tlf. 2033 0044

Finn Poulsen, administrerende direktør Bestseller Retail Europe, tlf. 2060 3080