11.05.2016

I Vestdanmark går det offentlige og private nu sammen om at satse stort. Større end udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstaden stiller i udsigt. Meget større.


Et Center for Forskning og Uddannelse i tilknytning til milliardinvesteringen i Gødstrup er snart en realitet. Ambitionen er et videns- og innovationscenter af international klasse, der ikke er set magen til før. Et center hvor forskning i sygdom, sundhed og nye sundhedsløsninger integreres med den patientnære del af sundhedsuddannelser. Et center, som vil styrke hele Vestdanmark og omsætte viden til vækst.

I startkapital er rejst 86 mio. kr. kroner, og nu har et nyt unikt offentligt- privat partnerskab besluttet at rejse de resterende midler af den samlede anlægsramme på 148 mio. kr. til bygning af centret. Det er, hvad region, hospital, kommuner og fremtrædende erhvervsfolk med rod i Vestdanmark har givet hinanden håndslag på.

Stærke støtter

- Jeg er gået aktivt med i det her både som sponsor og erhvervsmand, fordi et forskningscenter af den her kaliber, kan være kilden til at flere virksomheder på egnen, får nye muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, siger Kenneth Iversen, Investment & Consultancy, Sunds.

- Nye talenter, nye ideer og nye vækst- og karriermuligheder i vores del af landet. Det kan også få den højtuddannede arbejdskraft til at rykke sig fri af hovedstaden og de store universitetsbyer. Men det kræver, at vi i vores del af landet tager et stort medansvar for at skabe sådanne udviklingsmiljøer, og et Center for Forskning og Uddannelse er et nyt dristigt og spændende bud på netop det, siger Lone Færch, Færch & Co ApS Thisted.

Finn Poulsen, Administrerende direktør i Bestseller bakker op:

- Der er afgjort et uopdyrket potentiale i et samarbejde mellem erhvervslivet og den innovationskraft, der ligger i udviklingen af den offentlige sektors velfærds – og sundhedsaktiviteter. De stærke traditioner vi har for samarbejde i Vestdanmark kan gøre et Center for Forskning og Uddannelse til en lønsom investering for fremtiden.

Lone Færch, Kenneth Iversen og Finn Poulsen er tre af i alt 9 erhvervsfolk, der aktivt støtter realiseringen af et Center for Forskning og Uddannelse i sundhed og velfærd. Et partnerskab der skal sikre, at hele landsdelen slår kapital af milliardinvesteringen i DNV Gødstrup.


En myriade af viden

Storsygehuset er nemlig ikke blot en garanti for, at befolkningen har adgang til specialiseret sygdomsbehandling, det er også en moderne vidensvirksomhed. Med 1600 studerende om året, godt 40 phd forløb, syv professorer, tre universitetsklinikker og forsknings – og uddannelsessamarbejder med universiteter og hospitaler i ind- og udland rummer det ny storhospital en myriade af relationer og viden. Viden om sygdom, sundhed, medicin, medicoteknik, arbejdsgange og digitale processer.

Det er denne myriade af studie-, forsknings- og innovationsaktiviteter på sundhedsområdet, der nu skal have et fælles husrum vest for den jyske højderyg. Det vil give det lokale innovative erhvervsliv en indgang til hospitalsverdenen. En dør til samarbejde om udvikling af produkter til sundhedsvæsenet og være en fælles katalysator for opbygning af forskningskompetencer i det kommunale sundhedsvæsen og almen praksis, forklarer lægefaglig direktør i Hospitalsenheden Vest Jens Friis Bak og føjer til:

- Det skal ikke være et Center for Forskning og Uddannelse som forsker i det meget sjældne – det klarer de store, specialiserede og veletablerede universitetsmiljøer. Vores bidrag skal være det almene med fokus på innovation inden for medicinsk behandling, pleje, genoptræning, medicoteknik, processer, udstyr, IT og uddannelse. Alment, hyppigt men på ingen måde banalt.

- Det er afgørende for CFU's succes, at centret bygger bro mellem erhvervsliv, kommuner, sundhedsuddannelse og sundhedsforskning. Og vi er meget opmuntrede af den opbakning til CFU, som vi møder fra både erhvervsliv, kommuner, uddannelsesinstitutioner og region, siger leder af CFU, Annette Haagerup.

Læs mere om Vækstdanmark er Vestdanmark, kronik i Ingeniøren 5. maj 2016.


Fakta om støttegruppen af erhvervsfolk

Følgende erhvervsfolk og interessenter er med i en arbejdsgruppe bag projektet.

  • Kenneth Iversen, Investment & consultancy
  • Niels Viggo Malle, direktør for Handelsbanken
  • Søren Thygesen, partner – Advokatfirmaet Thygesen
  • Jørgen Zartow, direktør, J. Zartow Holding A/S
  • Torben Andreasen, tidl. head of production, Cheminova
  • Carsten Thygesen, direktør/direktionsmedlem, Kramp Group
  • Lars Damgaard, direktør, Aage Damgaard ApS
  • Finn Poulsen, administrerende direktør Bestseller Retail Europe
  • Erik Vesløv, fabriksdirektør , Arla Foods Danmark Protein
  • Lone Færch, director, Færch


For yderligere oplysninger

Kenneth Iversen; Investment & consultancy, tlf. 4014 1422

Finn Poulsen, administrerende direktør Bestseller Retail Europe, tlf. 2060 3080

Lone Færch, direktør, Færch & Co ApS Thisted, tlf. 2033 0044

Jens Friis Bak, lægefaglig direktør, dr. med., tlf. 4093 7985

Annette Haagerup, forskningskoordinerende ledende overlæge, leder af CFU, tlf. 7843 8580.