Hvordan kommer NIDO | danmarks bygning til at se ud? Hvilke rum og funktioner skal der være? Og hvad rører sig i NIDO | danmarks verden? Der kommer til at ske meget, inden dørene slår op i 2020. Følg med i processen.

Når NIDO | danmark står færdigt og tages i brug sammen med Regionshospitalet Gødstrup i 2020, så vil det være opført i to etager.

Centerets 5000 kvm. vil blandt andet byde på laboratorier, biobank, lokaler og faciliteter til undervisning, foredrag og konferencer samt forsker- og ph.d.-kontorer.

Forskere og ph.d.-studerende fra hospitalets forskningsmiljøer kan få arbejdsplads i det nye center, hvilket giver spændende nye muligheder for videndeling og udvikling af nye ideer og projekter på kryds og tværs af fag og specialer

De nye rammer vil lægge vægt på synergi, sådan at nye fællesskaber, nye netværk og nye samarbejder på tværs får de bedst mulige vækstbetingelser til gavn for fremtidens patientbehandling. 

Fakta om faciliteterne

  • Laboratorier: fem vådlaboratorier og fire flexlaboratorier (undersøgelsesrum)
  • Biobank bestående af tre rum: et walk-in kølerum, et walk-in fryserum og et rum til frysere.
  • Clinical Trial Unit: fire undersøgelsesrum og et observationsrum.
  • Rum med DXA-skanner.
  • Plads til 72 forsker- og ph.d.-arbejdspladser.
  • 10 undervisningslokaler.
  • Aula med kapacitet ca. 250 siddende personer.
  • Lokaler til færdigheds- og simulationstræning.
  • Radiokemisk forskningsafsnit.