NIDO | danmark.

Bevilling på 0,55 mio. kroner gøder jorden for en universitetsklinik inden for benign gynækologi


201210304_Anne H Lauridsen_forskningsansvarlig overlæge.jpgBevillingen giver mulighed for at styrke forskningsmiljøet yderligere med tiltag, der skal bidrage til at øge robustheden i en sådan grad, at vi kan komme i betragtning som universitetsklinik, siger forskningsansvarlig læge Anne Hammer Lauridsen, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Foto: Søren Braad Andersen.

04.03.2021

Regionsrådet har d. 24. februar 2021 godkendt en bevilling på 0,55 mio. kroner til Hospitalsenheden Vest med henblik på at modne og etablere en universitetsklinik inden for benign gynækologi.