Annette Haagerup, forskningskoordinerende ledende overlæge i Hospitalsenheden Vest og leder af NIDO | danmark.

Annette Haagerup, forskningskoordinerende ledende overlæge i Hospitalsenheden Vest og leder af NIDO | danmark. Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation.

05.10.2018

Forskningen stortrives i Hospitalsenheden Vest. I løbet af de seneste fem år er der sket en imponerende udvikling på forskningsområdet, hvilket tydeligt kom udtryk på årets Forskningens Dag i august.

Forskningens Dag i Hospitalsenheden Vest er en begivenhed med stolte og stærke traditioner. Konferencen i 2018 var ingen undtagelse

Tværtimod blev der sat nye standarder. I alt 130 forskningsinteresserede deltagere var samlet til en olympisk kraftpræsentation på højt videnskabeligt niveau med 36 oplæg om nye resultater skabt af hospitalets mange forskningsmiljøer. Og som noget nyt var det især forskerspirerne, der indtog kongressalen og bidrog med over halvdelen af de videnskabelige oplæg. 

”Professorer i hvide kitler anno 2018 er langtfra verdensfjerne. De er nøglepersoner som forsknings-ledere og eksperter inden for specifikke forskningsområder, men tilstrømningen af nye unge forskere er livsnerven for, at vi fremover kan indfri et løfte om, at det nye hospital i Gødstrup skal fremme og understøtte forskning og uddannelse på internationalt niveau med fokus på de store folkesygdomme,” pointerer Annette Haagerup, forskningskoordinerende ledende overlæge i Hospitalsenheden Vest og leder af NIDO | danmark. 

Imponerende udvikling de seneste fem år

Faktum er, at udviklingen de seneste fem år har vist en imponerende udvikling i forskningsmiljøerne med en firedobling i antallet af professorer samt en øgning i antallet af ph.d.-studerende med 33 pct. og i antallet af peer reviewed publikationer med 50 pct.

Annette Haagerup tiltrådte som forskningskoordinerende ledende overlæge i marts 2015 og har opbygget en stab med otte ansatte, der understøtter dels den nuværende forskning og uddannelse i Hospitalsenheden Vest, dels etableringen af et fysisk center for forskning og uddannelse, NIDO | danmark, i tilknytning til Regionshospitalet Gødstrup i 2020. 

Samtidig vil NIDO være kendt for innovation inden for medicinsk behandling, pleje, genoptræning, udstyr, IT og uddannelse.  

”Det er spændende og udfordrende. Vi er allerede godt på vej med at opbygge de aktiviteter, den organisering  og de nye netværk, som det fysiske center kommer til at rumme. Og den store opbakning til projektet fra hospitalets ledelse og medarbejdere, region og en lang række samarbejdspartnere fra erhvervsliv, kommuner og uddannelsesinstitutioner er en stor glæde og motivation,” siger Annette Haagerup. 

Den stigende folkelige interesse for nye og vedkommende forskningsresultater er en stor gevinst for samfundet og er allerede en del af NIDOs klare strategi, hvori det blandt andet hedder, at »vi udvikler og deler viden med omverdenen«. 

Ambitionerne er store, og det kan du læse mere om i hospitalets og NIDOs strategi for:

Fakta om hospitalets forskning, uddannelse og NIDO | danmark

Hospitalsenheden Vest har 8 professorer, 28 lektorer, 40 ph.d.-studerende, 3 universitetsklinikker, over 180 videnskabelige peer reviewed publikationer om året, og er et af Danmarks mest forskningsaktive regionshospitaler.

Antal elever og studerende i hospitalet - 2017

Antal uddannelsessøgende i:

  • Erhvervsstuderende: 332
  • Bachelorstuderende: 714
  • Kandidatstuderende: 724
  • Alle: 1770

Hospitalets mål er at fremme nye og udvikle de eksisterende forskningsmiljøer inden for de store folke- og livsstilssygdomme frem mod åbningen af Regionshospitalet Gødstrup i 2020.

NIDO | danmark er Hospitalsenheden Vests forsknings- og uddannelsesstøtteenhed, der skaber forbindelser og rammer til gavn for forskere og patienter, forskningsviden, uddannelse og patientbehandling.

NIDO | danmark åbner som et fysisk forsknings- og uddannelsescenter ved siden af Regionshospitalet Gødstrup i 2020, blandt andet med faciliteter til biobank, forskning og undervisning.