Speciallæge Jens Juel Christiansen fra Medicinsk Afdeling og klinisk koordinator Vibeke Lynggaard fra Hjertesygdomme er begge udnævnt til koordinatorer for Steno Partner.

I Hospitalsenheden Vest har man som eneste enhed i Region Midtjylland valgt at dele koordinatorfunktionen på to personer. Det er speciallæge Jens Juel Christiansen fra Medicinsk Afdeling ud nævnt til koordinator og klinisk koordinator Vibeke Lynggaard fra Hjertesygdomme er udnævnt til tværsektoriel koordinator for Steno Partner. Foto: Jan Ulrik Rasmussen, NIDO|danmark. 

02.08.2018.

Af kommunikationskonsulent Dorthe Gærup Nielsen

Hospitalsenheden Vest er blevet partner i et stort regionalt samarbejde med Steno Diabetes Center Aarhus, der skal sikre borgerne en forbedret indsats mod diabetes

Steno Partner-samarbejdet knytter hospitalet og Steno Diabetes Center Aarhus sammen i et fælles forpligtende samarbejde og skal blandt andet gøre det nemmere for klinikere og forskere inden for diabetesområdet at dele viden og arbejde sammen på tværs af regionen.

"Ambitionen er, at det skal blive bedre for patienterne, fordi centralisering giver større kompetencer og mere viden samlet set, og det skal vi være en del af", fortæller Jens Juel Christiansen, der er overlæge på Medicinsk Afdeling på Hospitalsenheden Vest og nyudnævnt Steno-Partner koordinator. Han fortsætter:

"Det er enormt tilfredsstillende at have indsigt i udviklingen i regionen på diabetes-området, og det giver også mulighed for at påvirke udviklingen på området. Og ligesom den nye viden på området skal flyde ud til os, så giver det også mulighed for os til at dele vores gode idéer og forskningsresultater."

Også klinisk koordinator Vibeke Lynggaard fra afdelingen for Hjertesygdomme er tilknyttet partnerskabet som koordinator. Hun skal blandt andet fungere som bindeled mellem hospitalet, de praktiserende læger og kommunerne.

Hun er ikke i tvivl om vigtigheden af projektet:

"Her i Hospitalsenheden Vest er vi jo tæt på hvor borgerne. Det gør det lettere for borgerne at komme til os. Og som partnere kan vi lukrere på den viden, der bliver samlet på området på Steno Diabetes Center Aarhus, men også omvendt bidrage med viden og perspektiver fra livet her på egnen til de andre Stenopartnere", siger Vibeke Lynggaard. "Desuden udmærker vi os med stor viden på patientuddannelsesområdet indenfor diabetes her i den vestlige del af Region Midtjylland og har flere projekter i støbeskeen vedrørende dette."

Pas på med skævvridningen

For patienterne vil partnerskabet i første omgang betyde, at der vil blive lettere adgang til specialklinikker, hvis man har nogle sjældne problemstillinger i forbindelse med sin diabetes. Men ifølge Jens Juel Christiansen er det vigtigt at pointere, at Hospitalsenheden Vest ikke halter bagefter de andre hospitaler i regionen, når det kommer til kvaliteten af behandlingen.

"Vi er i ligaen allerede. Vi behandler allerede patienter på et meget højt niveau. Derfor er vi også gået med i partnerskabet for at sikre, at der ikke kommer til at ske en skævvridning, og således at den nyetablerede viden implementeres ligeså hurtigt i vest som i øst, eller hurtigere", siger han.

Regionshospitalerne Horsens og Randers og hospitalsenhederne Midt og Vest har også hver især indgået en samarbejdsaftale med Steno Diabetes Center Aarhus og kan nu kalde sig for "Steno Partnere". Med Partnerskabet følger 1,25 mio. kr., hvoraf ca. en halv million skal bruges til forskning og udvikling, og resten skal dække omkostninger til koordinatorer og tilkøbt konsulentbistand.

I Hospitalsenheden Vest er man allerede i fuld gang med at udvælge de forskningsprojekter, der får glæde af det nye partnerskab.  

"Der er allerede en arbejdsgruppe i gang, der kigger på mulige forskningsprojekter for vi skal hurtigst muligt have fundet ud af hvilke forskningsprojekter Steno-partnerskabet skal støtte", fortæller Jens Juel Christiansen.