31.05.2018

En ny undersøgelse, som er en del af Projekt Vestliv ved Arbejdsmedicin, viser, at teenage-drenge med fysiske symptomer, som f.eks. hovedpine og mavesmerter, risikerer lavere tilknytning til arbejdsmarkedet, når de bliver voksne

Det er ikke nyt, at især unge piger, klager over hovedpine, ondt i maven og kvalme uden nogen konkret fysisk årsag. Imidlertid viser ny forskning, at selvom de er færre i antal, bliver teenage-drenge, der klager over fysiske symptomer, hårdere ramt end pigerne på længere sigt. I hvert fald, når det gælder deres arbejdsliv som voksne.

Markant kønsforskel

Undersøgelsen fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning viser, at teenage-drenge, der som 18-årige rapporterede om høj forekomst af uforklarlige fysiske symptomer (f.eks. hovedpine, mavesmerter, kvalme, svimmelhed, føleforstyrrelser), var væsentligt dårligere stillet på arbejdsmarkedet som 23-årige end teenage-piger med samme symptomer.

Med andre ord registrerede forskerne en betydeligt forøget risiko for, at de unge mænd var på overførselsindkomst som 23-årige (i mere end 4 uger/år), hvis de havde haft fysiske symptomer som 18-årige. SU og barselsdagpenge blev ikke regnet med som overførselsindkomst.

Ifølge forsker Trine Nøhr Winding kan en lav arbejdsmarkedstilknytning i begyndelsen af arbejdslivet få langvarige negative konsekvenser. Derfor er det vigtigt, at undervisere og pædagoger er opmærksomme på at sætte tidligt ind.

Læs mere om undersøgelsen i artiklen fra Arbejdsmedicin.