Eksempel på facadetegning - NIDO | danmark. Illustration: Friis & Moltke.

10.01.2018

Lige før jul blev udbudsmaterialet til NIDO | danmark offentliggjort, og straks derefter har flere entreprenører vist interesse for projektet

Udbudsstrategien går kort fortalt ud på at få afklaret, hvem der skal bygge NIDO | danmark, og hvor meget der i første omgang kan opføres for de 100 mio. kroner, der for nuværende er afsat til byggeriet af forsknings- og uddannelsescentret i Gødstrup. 

Tilbudsgiverne konkurrerer således på at tilbyde flest mulige funktioner (i prioriteret rækkefølge) i den bedste kvalitet indenfor den anlægsøkonomi, der er til rådighed på anlægstidspunktet.

Deadline for at indsende tilbud er 19. januar 2018, og kort tid derefter, 2. februar, inviteres de interesserede tilbudsgivere, der da vil være indsnævret til tre ansøgere,  til Gødstrup på en informations- og besigtigelsestur. Tiden frem til august er forhandlingsfasen, hvor feltet bliver indsnævret til den endelige vinder.

Hvem, der bliver den endelige vinder, bliver offentliggjort i begyndelsen af november 2018, og primo januar 2019 går arbejdet som planlagt i gang på byggepladsen i Gødstrup. Forventet ibrugtagning af NIDO | danmark bliver primo 2020 – sammen med det øvrige hospital. 

Det er NIRAS A/S, der er bygherrerådgiver på projektet og Region Midtjylland er bygherre. Den daglige projektledelse varetages af Carsten Søndergård, sektionsleder ved Teknisk Afsnit, Driftafdelingen i Hospitalsenheden Vest i samarbejde med Projektsekretariatet. 

I forbindelse med udbuddet af NIDO | danmark er der nedsat tre udvalg:

Bedømmelsesudvalg

 • Styregruppen for NIDO | danmark:
  • Ole Thomsen, koncerndirektør, formand.
  • Poul Michaelsen, hospitalsdirektør.
  • Jens Friis Bak, lægefaglig direktør.
  • Ida Götke, sygeplejefaglig direktør.
  • Betina Funder Jeppesen, oversygeplejerske, Regionspsykiatrien Vest.
  • Annette Haagerup, leder af NIDO | danmark.
  • Michael Hyllegaard, projektchef, DNV-projektsekretariat.
  • Anita Døfler, klinisk koordinator, DNV-projektsekretariat.
  • Henrik G. Iversen, strategi- og planchef, Strategi og Plan.
 • Cristina Hedegaard Kildevang, næstformand HMU.
 • Jørgen Baadsgaard, teknisk koordinator, DNV-projektsekretariat.
 • Hans Skov, NIRAS.
 • Kristina Møller Hansen, arkitekt, F&M.

Rådgiver for Bedømmelsesudvalget

 • Tine Braad, Advokat, partner, Bech Bruun.

Forhandlingsudvalg

 • Jens Friis Bak, lægefaglig direktør, formand.
 • Annette Haagerup, leder af NIDO | danmark.
 • Henrik G. Iversen, strategi- og planchef, Strategi og Plan.
 • Michael Hyllegaard, projektchef, DNV-projektsekretariat.
 • Jørgen Baadsgaard, teknisk koordinator, DNV-projektsekretariat.
 • Anita Døfler, klinisk koordinator, DNV-projektsekretariat.
 • Hans Skov, NIRAS.
 • Birgitte Møller, NIRAS.

Klinisk følgegruppe

 • Jesper N. Bech, specialeansvarlig overlæge, Medicinsk Afdeling.
 • Jesper Mortensen, ledende overlæge, Nuklearmedicinsk Afdeling.
 • Torben Bæk Hansen, ledende overlæge, Ortopædkirurgisk Afdeling.
 • Vibeke Ersbak, uddannelseskoordinerende overlæge, NIDO | danmark.
 • Anne Marie Lerche Pedersen, uddannelseskoordinator, NIDO | danmark.

Eksempel på 3D-tegning af NIDO | danmark og placeringen tæt på Regionshospitalet Gødstrup. Illustration: DNV-Gødstrups projektsekretariat.