Professor Jørgen Bjerggaard Jensen fra Urinvejskirurgisk Afdeling.

Professor Jørgen Bjerggaard Jensen, Urinvejskirurgisk Afdeling, har været en vigtig brik i udviklingen af forskningsmiljøet i afdelingen. Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation.

05.10.2018

Professor Jørgen Bjerggaard Jensen dyrker frugtbare forskningsmiljøer mellem Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest. 

Arbejdet med at udvikle Hospitalsenheden Vest som et forskningsaktivt regionshospital, der skaber og anvender ny viden på højeste internationale niveau inden for de store folke- og livsstilssygdomme, er i fuld gang. 

Et vigtigt skridt på vejen er ansættelsen af forskningsansvarlige overlæger på alle kliniske og parakliniske afdelinger.

Stor forskningsmæssig udvikling

Jørgen Bjerggaard Jensen er en af Danmarks førende eksperter i robotkirurgi og har sin kliniske hverdag på Aarhus Universitetshospital. Han er forsker i blærecancer på Aarhus Universitet og et godt eksempel på, hvad en forskningsansvarlig overlæge betyder for væksten af et forskningsmiljø. Urinvejskirurgisk Afdeling har gennemgået en stor forskningsmæssig udvikling siden 2014, hvor han kom til som klinisk professor på deltid. 

Målet var blandt andet at initiere flere studier inden for blærekræft og robotkirurgi og at styrke forskningssamarbejdet på tværs af regioner og landegrænser. 

”Vi har opbygget en forskningsenhed, hvor vi bl.a. har foranstaltet et samarbejde om vævsindsamling med Molekylærmedicinsk Afdeling i Aarhus, både på blærekræft og på prostatakræft,” siger Jørgen Bjerggaard Jensen. 

Magnet for studerende

Urinvejskirurgisk Afdeling har et livligt forskningsmiljø med fire ph.d.-studerende og store internationale studier, hvilket gør stedet til en magnet for studerende i hele Danmark og samarbejdspartnere i ind- og udland.

Forskning er en integreret del af klinikken, hvilket gør det nemmere at starte studier op. Og resultaterne bliver anvendt i klinikken, hvilket blandt andet er med til at højne kvaliteten af patientbehandlingen.

Stort optag giver store muligheder

En af de store fordele ved at forske på Hospitalsenheden Vest er det markant store optag af almindelige patienter, hvilket giver en stor mulighed for at inkludere mange patienter i meget kliniknære studier.

”Der er meget kort fra tanke til handling, og der er god sammenhæng mellem forskningen og den kliniske hverdag. Det gør Hospitalsenheden Vest til et fremragende sted at bedrive lægefaglig forskning.”

”Urinvejskirurgisk Afdeling bliver rost for at være et fantastisk sted af studerende, som oplever stor samarbejdsvilje og velvillighed”

Jørgen Bjerggaard Jensen