Det nye regionsråd er trukket i arbejdstøjet pr. 1. januar 2018. (Foto: Region Midtjylland).

10.01.2017

NIDO | danmark kan meget vel være på programmet, når de nye regionsrådspolitikere ifølge planen besøger DNV-Gødstrup til marts

De 41 medlemmer af det nye regionsråd i Region Midtjylland er i fuld gang med at planlægge en række temadage med besøg på regionens hospitaler. Og der er stor sandsynlighed for, at en af de første besøgsrunder for regionsrådspolitikerne vil være DNV-Gødstrup til foråret - nærmere bestemt 12. marts.

Foreløbig er der lagt op til rundvisning og oplæg med fokus på ambitionerne for det store hospitalsbyggeri. Som et led i temadagen er NIDO | danmark nævnt som et både aktuelt og vedkommende emne for regionsrådets besøg.

Temadagene er i 2018 planlagt som en grundig introduktion til Region Midtjyllands opgaver og ansvarsområder.

Læs mere om planerne for regionsrådets kommende temadage på regionens hjemmeside

Det nye regionsråd i Region Midtjylland

Bagerste række fra venstre: Claus Kjeldsen (A), Arne Lægaard (V), Steen Thomsen (O), Henrik Fjeldgaard (A), Ib Bjerregaard (V),
Henrik Gottlieb Hansen (A), Jakob Rixen (I), Nicolaj Bang (C), Ulrich Fredberg (V), Rasmus Foged (Å), Niels Erik Iversen (A), Lars Møller Pedersen (A).

Midterste række fra venstre: Jørgen Nørby (V), Olav Nørgaard (V), Finn Thranum (V), Erik Vinther (V), John G. Christensen (A),
Ole Jepsen (A), Mette Valbjørn (A), Torben Nørregaard (V), Morten Flæng (A), Conny Jensen (A), Christian Møller-Nielsen (V),
Jacob Isøe Klærke (F), Jørgen Winther (V), Steen Jakobsen (V), Dorte West (V).

Forreste række fra venstre: Susanne Buch (F), Birgit Marie Christensen (A), Marianne Carøe (A), Lone Langballe (O), Flemming Knudsen (A),
Hanne Roed (B), Anders Kühnau (A), Carsten Kissmeyer (V), Annette Roed (A), Mikkel Rasmussen (P), Else Kayser (Ø), Marianne Karlsmose (K),
Signe Lund Jensen (Ø). Ole Revsgaard Andersen (O) var ikke til stede under fotooptagelsen.

Flere oplysninger om regionsrådet og dets medlemmer: www.rm.dk/politik