Anne Maria Høj Væggemose (tv) og Lone Dahl Andersen (th) demonstrerer den nye smarte badehandske. Foto: Charlotte Feldbæk Ranneries / Kommunikation.

"Brugerdreven innovation, mere af det", lyder det samstemmende fra sygeplejerske Anne Maria Høj Væggemose og specialeansvarlig sygeplejerske Lone Dahl Andersen på Onkologisk Afdeling i Herning

I årevis har det nemlig kaldt på Storm P-løsninger og bøvl, når personalet har skullet hjælpe kræftpatienter på sengeafsnittet i bad.

Ofte har et bad medført behov for at lægge et nyt perifert vene kateter (PVK), som er det lille rør, som næsten alle indlagte patienter har påsat på oversiden af håndfladen for at sikre, at der altid er adgang til at give blod og medicin. For når kateteret bliver vådt, øges risikoen for infektioner, og det er kritisk for patienter, der i forvejen har et lavt immunforsvar. Nu har en badehandske, opfundet af en patient og testet af personalet på Onkologisk Afdeling, erstattet diverse forsøg med plastikposer og elastikker på underarmen i bestræbelserne på at holde venflon tørt.


Handske i test

Efter at have testet handsken og især holdbarheden af den tape, der skal lukke handsken helt tæt om huden, har handsken siden marts 2016 været i daglig brug på sengeafsnittet. Og det virker, lyder det samstemmende fra Anne-Maria og Lone.

Inden handsken bliver standard overalt på hospitalet, skal hospitalets hygiejnesygeplejersker sørge for, at den lever op til alle hygiejnestandarderne.