Hospitalsdirektør Poul Michaelsen. Foto: Mark Dyer  / Kommunikation.

05.12.2016

To arkitektfirmaer er aktuelt inviteret til at sætte nye og dristige streger for, hvordan forskning og uddannelse i sundhed og velfærdsteknologi kan omsættes i mursten og merværdi. Selvom vi endnu mangler et sidste nøk for at kunne realisere hele vores dristige ambition: At opføre et center på 5000 m2 til forskning, uddannelse og innovation - fysisk placeret i et forskningskompetent hospital i Gødstrup - så er viljen stærk og opbakningen støt stigende.

Takket være bidrag fra region, kommuner, fonde og aktivt støttende virksomheder og private donorer har vi nu godt 100 millioner i bagagen.

Jeg oplever, at vi er mange der deler en stærk tro på, at næste store skridt for vækst og udvikling findes i den innovationskraft, der ligger i et offentligt privat samarbejde om udviklingen af den offentlige sektors velfærds- og sundhedsaktiviteter.

Centeret er døbt NIDO|danmark. Navnet er afledt af det latinske nidus, som betyder rede, fordi ambitionen med centeret er at udklække nye ideer og fremme nytænkende og resultatskabende samarbejder. Samtidig er NIDO en forkortelse af de værdier, der skal fylde centeret: N for Network, I for Innovation, D for Development og O for Opportunity.

NIDO|danmark skal være et center for forskning og uddannelse, som forsker i det almene. Fx: Hvordan bliver vi bedre til at tage hånd om de store grupper af mennesker med kronisk sygdom. Hvordan arbejder velfærdssystemerne bedre sammen, nye teknologier i relation til disse grupper og så videre. Alment, hyppigt men på ingen måde banalt.

Allerede i dag er der gode, men spredte eksempler på innovative samarbejder med erhvervslivet at bygge oven på. Virksomheder tester fx en række af deres plastprodukter på hospitalet. App-udviklere medvirker til at designe fødestuer, der giver en helt anden fødselsoplevelse og evidens for gode fødselsforløb, og så skaber det jobs til modige start-ups, der tør udfordre hospitalsverdenen med innovation, der giver mening.  Men i dag er samarbejdet fragmentarisk i sin nuværende form. Det afhænger af enkelte virksomheder eller enkelte visionære individers vilje til at prøve samarbejde af.

Når de nye rammer er på plads, får myriaden af studie- forsknings- og innovationsaktiviteter på sundhedsområdet et husrum i Vestdanmark. Det vil give det lokale, nationale og internationale innovative erhvervsliv en indgang til hospitalsverdenen. En dør til samarbejde om udvikling af produkter til sundhedsvæsenet.

Det er en investering, som erhvervslivet i Vestdanmark ikke kan gå udenom.

Jeg håber, du vil være med til at sprede ideen. Døren skal nemlig være åben for alle med interesse for at skabe udvikling i Vestdanmark og som deler en stærk ambition om, at forskning og uddannelse i sundhed og velfærdsteknologi kan gøres lønsomt.

Tak for interessen.

Poul Michaelsen
Hospitalsdirektør


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer
{{comment.PostTitle}}
{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(7,11)}} af {{comment.PosterName}}