Foto: Privateje.

05.12.2016

I flere år har forsker og fysioterapeut, ph.d. David Høyrup Christiansen forsket i genoptræning af skulderpatienter. Den forskning har nu givet ham en pris ved The 5th International Congress of Shoulder and Elbow Therapists, som i år blev afholdt i Jeju i Sydkorea

"Lige præcis denne del af min forskning er meget praksisnær og anvendelsesorienteret, og det tænker jeg har betydning for at vores forskningsresultater er blevet så godt modtaget internationalt", fortæller David Høyrup Christiansen.

I Danmark bliver 5.000 mennesker årlige opereret for såkaldt indeklemningssyndrom i skulderen og hver femte får senere hen så store problemer med skulderen, at de kan være udfordrede på arbejde og i privatlivet. David Høyrup Christiansens forskning viser, at et standardiseret genoptræningsprogram kan mindske disse problemer betragteligt.

International pris viser vejen

David Høyrup Christiansen og den forskergruppe, han er tilknyttet, har længe været opmærksom på vigtigheden at have et godt internationalt netværk og samarbejde med andre forskningsgrupper.

"For al forskningsviden gælder det, at det skal ud at leve, det skal afprøves af andre forskere og udfordres i andre miljøer – ganske enkelt fordi, der gør forskningen bedre. I den optik er forskningssamarbejder essentielle; både nationale såvel som internationale, siger David Høyrup Christiansen.

"Det er klart, at den hæder og det fokus, der følger med en pris har betydning for, at vi kan udbygge vores internationale netværk. Der bliver lagt mere mærke til os som forskningssted, og der sker en øget interesse for det, vi forsker i. Denne øgede interesse har bl.a. foranlediget, at vi nu har kontakt til og samarbejder med forskningsgrupper i både New Zealand, Australien, England og Canada", fortæller David Høyrup Christiansen.

I netop Canada er David Høyrup Christiansen sammen med forskere fra Université Laval i Québec ved at udforme og indsende en fælles forskningsansøgning, som bl.a. indebærer, at David Høyrup Christiansen skal tilknyttes universitetet i Québec i en rum tid.

Læs mere om David Høyrup Christiansens forskning