NIDO | danmark vil blive på ca. 5.000 m2 og skal huse forskningslaboratorier, simulationsrum, forskningsstøttefunktioner og mødested for ideer og tværfaglige miljøer. NIDO | danmark placeres fysisk i forbindelse med det nye hospital i Gødstrup.

Anlægsrammen for byggeriet er 148 millioner kroner. Region Midtjylland og Hospitalsenheden Vest har selv rejst halvdelen af beløbet. Den sidste halvdel skal finansieres via eksterne fonde, donationer og samarbejdspartnere.

NIDO | danmark er ikke en del af de 3,2 milliarder kroner fra kvalitetsfondsprojektet til opførelse af storhospitalet i Gødstrup, og indgår ikke som en del af hospitalsdriften.

Kontakt NIDO